Webbutvecklare/systemutvecklare, integrationer (mest backend), problemlösare