B2B/Återförsäljare (B2A) – kundspecifika priser

B2B/Återförsäljarmodul för Talex webshop, bl.a separata priser till olika kunder eller kundgrupper. B2A, B2B, B2C

För dig som behöver specifika priser till olika kunder.

Olika rabatt/priser eller prislistor för olika kunder eller kundkategori

Behöver du kunna tilldela varje individuell kund ett rabattvärde som gäller alla produkter och/eller behöver du möjligheten att kunna dela in dina kunder i kundgrupper och ge kundgrupperna rabatt på dina produkter? Med vår butikslösning är detta möjligt. Tilläggsfunktionen har ett flertal olika möjligheter att ge reducerat pris på produkterna. Förutom att tilldela varje kund eller en kundgrupp ett rabattvärde som gäller alla produkter i butiken kan du även ge varje individuell kund eller en grupp ett specialpris på en specifik produkt.
I denna tilläggsfunktion ingår även möjligheten att bestämma att endast inloggade kunder ska kunna se produktpriserna.

Volymbaserande prissättning

En mycket smart tilläggsfunktion för dig som vill kunna reducera produktpriset vid köp av större volym. Tilläggsfunktionen gör att du kan dela in en produkt i 1-8 olika volymer och prissätta varje volym individuellt. Du sätter gränsen för volymerna själv. På produktinformationssidan kan kunden se vilka priser som gäller för varje volym.

ÅF-modulen kan kopplas till Premium butiken och uppåt utan kostnad.

ÅF/B2B Butiker

Det finns flera sätt för oss att konfigurera en ÅF/B2B butik.

 • Visa produkterna till alla dock utan pris (tills man loggar in).
  (+ fördel – presumtiva kunder kan fönstershoppa sortimentet och sökmotorer kan indexera allting – dock inte priser )
 • Visa inte produkterna (man måste logga in först).
  (- ev. nackdel – presumtiva kunder kan inte fönstershoppa utan att först skapa ett konto och sökmotorer kommer inte alls in)
 • Alla får skapa ett konto direkt och tilldelas direkt standardprislista (B2C listan kanske) sedan kan butiksägaren tilldela en annan prislista etc om han vill för B2B.
  (+ fördel – presumtiva kunder kan fönstershoppa sortimentet och sökmotorer samt prisagenter kan indexera allting – inkl standardpriser )
 • Alla nya konton måste först godkännas av admin/butiksägaren
  (- ev. nackdel – godkännade genom att klicka på en knapp. Lite extra jobb för er och kunden får vänta lite)
 • Alla får se standardpriserna (även gäster) – men egna priser visas efter inloggning (olika rabatt/priser eller prislista för olika kunder eller kundkategori)
 • eller en kombination av ovan och en B2C/B2B butik i ett. Det kallas för B2A (Business to All)!

Vi har gjort det mesta inom B2B/ÅF och B2C. Vi guidar dig rätt!