Arbetsansökan

Tack för visat intresse av Talex. Innan du kan gå vidare till hur du ska ansöka om tjänsten så vill vi att du svarar på en enkel fråga.
<?php
class Talex
{
  public $variabel = 8;
  const variabel = 21;
  function variabel ($siffra) {
    for ($i = 0; $i < 1000; $i += $siffra) {
      $variabel ++;
    }
    echo $variabel;
  }
}
$talex = new Talex();
echo($talex->variabel(3));
?>
Vad är det som skrivs ut? (kör det gärna på din dator eller på en server)